Mogu li upotrijebiti dva ili više PICO zaslona istovremeno na istom sustavu za nadzor baterija?

Ne još. Tu ćemo funkciju dodati uskoro nakon ažuriranja upravljačkog softvera.