Trebam li upotrijebiti mjerač za nadzor baterijske struje, napona i temperature baterija ili je dovoljno nadzirati samo napon baterije?

Za precizan nadzor (kućne ili glavne) baterijske banke potreban je mjerač. Informiranost o stanju baterije nije namijenjeno samo onima koji se vole baviti električnim uređajima – riječ je o vašoj sigurnosti! U hitnom slučaju prekid napajanja može loše završiti. Preporučujemo vam da upotrebljavate mjerače kod baterija za veća trošila poput pramčanih i krmenih propelera ili sidrenih vitla. Takva trošila mogu značajno isprazniti baterije za samo nekoliko trenutaka, što znači da također mogu oštetiti baterije ako nisu dovoljno napunjene. Ako imate posebne baterije koje upotrebljavate samo za pokretanje motora, u većini slučajeva bit će dovoljan samo nadzor napona.